Katalog výrobků, mapa podnikatelských zajímavostí

Krajská hospodářská komora Střední Čechy přichystala dva projekty podporující podnikatelskou činnost ve Středočeském kraji. 

Jedním z projektů je Propagační katalog výrobků Středočeského kraje. Tento produkt poukazuje na výrobky především menších středočeských firem a podnikatelů. Hlavním záměrem je zvýšit povědomí o podnikatelích ve Středočeském kraji, jejich zajímavých výrobcích a přispět tak k prohloubení spolupráce mezi různými subjekty v regionu. Záměrem zpracování katalogu je nabídnout výrobky drobných středočeských výrobců dalším podnikatelským subjektům – firmám, obcím, městům, školám. Výrobky mohou tito drobní živnostníci upravit jako propagační výrobky těchto subjektů. Vzniká tím velká podpora drobného podnikání v regionu. Nákupčí pomohou živnostníkům vzpamatovat se z těžké koronavirové doby, která podnikání nepřála a zároveň darují originální dárky svým obchodním partnerům.  

Elektronická podoba tohoto katalogu je k dispozici na webových stránkách KHK Střední Čechy www.khkstrednicechy.cz. Tištěná podoba katalogu je k dispozici v kancelářích KHK Střední Čechy a ve vybraných infocentrech.  

Dalším projektem je Mapa podnikatelských zajímavostí Středočeského kraje. Na této mapě se prezentují zajímavé firmy, výrobci a živnostníci, které je možné navštívit v rámci turistiky ve Středočeském kraji nebo za účelem nákupu výrobků, které tyto firmy a podnikatelé nabízejí. K návštěvě zajímavých míst se můžete nechat inspirovat na webových stránkách www.khkstrednicechy.cz.

Elektronická podoba mapy se bude i nadále rozšiřovat a doplňovat. Tištěná varianta mapy je k dispozici v kancelářích KHK Střední Čechy a ve vybraných infocentrech.

Podpořte naše drobné živnostníky a podnikatele Středočeského kraje nákupem a návštěvou.

Kontakt: sizlingova@komora_cz,  tel. 702 020 489

Produkt vznikl za finanční podpory Středočeského kraje.

pdf.pngPlakát - propagační katalog (2,12 MB)

pdf.pngPlakát - mapa podnikatelských zajímavostí (796,17 kB)

Home » Podnikatel » Aktuality » Katalog výrobků, mapa podnikatelských zajímavostí

Nahoru