Zápis dítěte do školky/školy/ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ В САДОК/ШКОЛУ

Vážení rodiče,

na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace ředitelky mateřských a základních škol po dohodě se zřizovatelem určily termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte - cizince do mateřské/základní školy, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, na

pátek 10.6.2022 pro mateřské školy od 9:00 hod. do 12:00 hod. a pro základní školy od 14:00 hod. do 16:00 hod.

Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu zápisu.

Ve „zvláštním zápisu“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. 

Přineste s sebou pas a vízum dítěte, pas a vízum zákonného zástupce, rodný list dítěte (pokud máte) a doklad o přechodném bydlišti.

V případě, že má vaše dítě nějaké závažnější zdravotní problémy, prosíme o dodání lékařské zprávy.

V případě, že budete podávat žádost o odklad povinné školní docházky, je třeba předložit doporučení od pediatra a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Místo zápisu do mateřské školy:

  • Mateřská škola 17. listopadu - Sedmikráska (Adresa: 17.listopadu 65, Kutná Hora Šipší, 284 01)

K zápisu do základních škol se dostavte na jednu z níže uvedených základních škol:

  • Základní škola Žižkov (Adresa: Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora)
  • Základní škola Jana Palacha (Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora)
  • Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 (Adresa: Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora)
  • Základní škola T.G. Masaryka Kutná Hora (Adresa: Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora)

doc.pngŽádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до початкової школи_2022-23 (44,5 kB)
doc.pngŽádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу_2022-23 (49 kB)
doc.pngŽádost o odklad povinné školní docházky / Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти_2022-23 (25,9 kB)

Шановні батьки,

згідно із законом № 67/2022 Сб., про заходи в сфері освіти, що пов'язані із збройним конфліктом на території України, що був викликаний вторгненням військ Російскої федерації, директорки дитячих садочків та початкових шкіл домовилися із засновниками про строк подання заяви, тзв. особливий запис дитини-іноземця до дитячого садочку/початкової школи, що йому було надано в ЧР тимчасову охорону   

на 10. 6. 2022 для дитячих садочків з 09:00 до 12:00 години та для початкових шкіл з 14:00 до 16:00 години

В режимі “особливого запису” можуть подати заяву тільки іноземці, що мають в ЧР тимчасову охорону.

Принесіть з собою паспорт та візу дитини, паспорт та візу законного представника, свідоцтво про народження дитини (за наявності), а також документ, що підтверджує місце тимчасового проживання.

 Якщо ваша дитина має будь-які проблеми зі здоров'ям складнішого характеру, просимо про надання виписки з історії хвороби або від лікаря.

 Якщо ви будете подавати заяву про перенесення строків початку обов'язкового шкільного навчання, необхідно додати рекомендацію від лікаря-педіатра та рекомендацію педагогічно-психологічної консультації.

Місце запису до дитячого садку:

  • Дитячий садок 17. листопаду — Седмикраска (Адреса: 17. листопаду 65, Кутна Гора, Шипши, 284 01)

Для запису до початкової школи зверніться до однієї з наведених початкових шкіл:

  • Початкова школа Жижков (Адреса: Кремницька 98, 284 01 Кутна Гора)
  • Початкова школа Яна Палаха (Адреса: Яна Палаха 166, 284 01 Кутна Гора)
  • Початкова школа Кутна Гора, Каменна стезка 40 (Адреса: Каменна стезка 40, 284 01 Кутна Гора)
  • Початкова школа Т.Г. Масарика Кутна Гора (Адреса: Йіраскови сади 387, 284 01 Кутна Гора)

doc.pngŽádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до початкової школи_2022-23 (44,5 kB)
doc.pngŽádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу_2022-23 (49 kB)
doc.pngŽádost o odklad povinné školní docházky / Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти_2022-23 (25,9 kB)


Home » Ukrajina » Obsah » Škola a volný čas/школа та дозвілля » Škola a školka/Школа та дитячий садок » Zápis dítěte do školky/školy/ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ В САДОК/ШКОЛУ

Nahoru