Sociální a zdravotní podpora/Cоціальні та медичні послуги

Přehled důležitých informací nejen pro ukrajinské občany v návaznosti na konflikt na Ukrajině / Перегляд важливої інформації не лише для громадян України у зв’язку з конфліктом в Україні

KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI UKRAJINĚ STŘEDOČESKÉHO KRAJE V KUTNÉ HOŘE / РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ УКРАЇНI В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧЕХІЇ  В КУТНІЙ ГОРІ

ADRESA / АДРЕСА: 
KONGRESOVÝ SÁL GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE (GASK) / КОНГРЕС-ЗАЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧЕХIї (ГАСК)
Kremnická 239/7
284 01 Kutná Hora

OTEVŘENO NONSTOP / ВІДКРИТО ЦІЛОДОБОВО

Pomoc s registrací, ubytováním, zdravotním pojištěním, psychologická pomoc, kontaktní místo / ДОПОМОГА З РЕЄСТРАЦІЇ, ПРОЖИВАННЯ, МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ, ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА, КОНТАКТНІ МІСТО

Středočeská asistenční linka centra NONSTOP TELEFON 950 870 420
СЕРЕДНЬОЧЕСЬКА АСИСТЕЧНІ ЛІНІЯ ЦЕНТРУ ЦІЛОДОБОВИЙ ТЕЛЕФОН 950 870 420

INFOLINKA MINISTERSTVA VNITRA ČR PRO UKRAJINSKÉ OBČANY / ІНФОЛІНІЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІННІХ СПРАВ ЧЕХІЇ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Telefon / ТЕЛЕФОН: +420 974 801 802 (provoz nonstop / ЦІЛОДОБОВО)                                    
E-mail / ЕМАЙЛ: ukrajina@mvcr_cz

LÉKAŘSKÁ PÉČE / МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

Neodkladná a akutní lékařská péče je pro občany Ukrajiny poskytována zdarma ve zdravotnických zařízeních. / 
У медичних закладах громадянам України надається безкоштовно невідкладна та швидка медична допомога.

Zdravotní dotazník pro dítě (do 18 let) Vyplňte v případě, že vyžaduje Váš stav vyšetření ve zdravotnickém zařízení

Анкета здоров'я дитини (до 18 років) Виповніть анкету у випадку якщо потребуєте медичний або лікарський огляд

Zdravotní dotazník pro dospělé (18+) Vyplňte v případě, že vyžaduje Váš stav vyšetření ve zdravotnickém zařízení

Анкета здоров'я дорослих (18 +) Виповніть анкету у випадку якщо потребуєте медичний або лікарський огляд

Informace pro nastavajici maminky / Інформація для налаштувань мам

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje Středočeského kraje / 
Колінська обласна лікарня,  Центральночеський край Лікарня Центральночеський край
Žižkova 146
280 02 Kolín 3

Nemocnice Kutná Hora / Лікарня Кутна Гора
Vojtěšská 237/26
284 01 Kutná Hora 1

Dětský lékař / Педіатр
MUDR. BOHUSLAV PROCHÁZKA, БОГУСЛАВ ПРОХАЗКА
MUDR. MARCELA PROCHÁZKOVÁ, МАРСЕЛА ПРОХАЗКОВА
Adresa / Адреса: Radnická ulice / Вулиця Радницька  635/7, Kutná Hora / Кутна Гора
Ordinační doba je pouze po předchozím osobním, nebo telefonickém objednání s lékařem. / Графік роботи кабінету тільки після попереднього особистого або телефонного домовлення з лікарем.
Telefon: / Телефон: +420 327 514 971

Dětský lékař  / Педіатр
MUDR. HANA KŘÍŽOVÁ, Гана Кризова
Adresa: / Адреса: Rejskovo náměstí / Площа Рейсково 62, Kutná Hora / Кутна Гора
Ordinační doba: / Графік роботи:
Pondělí / Понеділок: 7:45 – 12:00, Úterý: / Вівторок: 7:45 – 12:00
Středa: / Середа: 7:45 – 12:00, Čtvrtek: / Четвер: 7:45 – 11:00
Pátek: / П'ятниця: 7:45 – 12:00
Telefon: / Tелефон: +420 327 515 262

Dětský lékař / Педіатр
MUDR. ALENA MAŠÍNOVÁ, Алена Машінова
Adresa: / Адреса: ulice Studentů / Вуляця Студенту 133, Kutná Hora / Кутна Гора
Ordinační doba: / Графік роботи:
Pondělí: / Понеділок: 8:00 – 18:00, Úterý: / Вівторок: 8:00 – 14:00
Středa: / Середа:  8:00 – 15:00, Čtvrtek: / Четвер: 8:00 – 13:00
Pátek: / П'ятниця: 10:00 – 14:00
Telefon: +420 327 561 098

Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost - Pracoviště Kolín / Служба першої медичної допомоги дітям та підліткам - Робоче місце Колін
Adresa: / Адреса: Pavilon "D" - přízemí dětského pavilonu, dětská odborná ambulance, / Павільйон «Д» - перший поверх дитячого павільйону, дитячий спеціаліст швидкої допомоги, Žižkova ulice / вулиця Жижкова 146, 280 01  Kolín III / Колін III
Provozní doba: / Графік роботи:
Pondělí – pátek: / Понеділок - п'ятниця: 17:00 – 21:00
Víkendy a svátky: / Вихідні та святкові дні: 8:00 – 20:00
Telefon: / Телефон: +420 321 756 641

Dětská lékařská pohotovost Čáslav, Dětské oddělení městské nemocnice / Швидка педіатрична допомога Часлав, Дитяче відділення міської лікарні
Adresa: / Адреса: Jeníkovská ulice / вулиця Єніковська 348, Čáslav / Часлав
Provoz nepřetržitě. / Безперервна робота.
Telefon: / Телефон: +420 327 305 187

MĚSTO KUTNÁ HORA, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - INTORMACE O MOŽNOSTECH ZAJIŠTĚNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE / Місто Кутна Гора, Департамент соціальних питань та охорони здоров'я - Інформація про можливості надання медичної допомоги
Pondělí až pátek od 7:30 do 18:00
з понеділка по п'ятницю від 7:30 до 18:00
Telefon / ТЕЛЕФОН: +420 720 065 703

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI V KUTNÉ HOŘE / МАТЕРІАЛЬНІ ПІЛЬГИ В НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ В КУТНІЙ ГОРІ

Úřad práce České republiky kontaktní pracoviště Kutná Hora / Бюро праці Чеської Республіки Кутна Гора контактне місце

Adresa / АДРЕСА: Radnická 178/36, 284 01 Kutná Hora 1
Telefon / ТЕЛЕФОН: +420 950 131 514, +420 950 131 510

Úřední hodiny / Працьовні доба:

pondělí  a středa 8:00 – 12:00  13:00 – 17:00
понеділок і середа 8:00 – 12:00  13:00 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 11:00 
вівторок, четвер, п'ятниця 8:00 – 11:00 

2022-03-04 Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc/Заява про невідкладну допомогу.pdf, (190,63 kB)

ASISTENCE PŘI ZAJIŠTĚNÍ DÁVEK POMOCI V HMOTNÉ NOUZI V KUTNÉ HOŘE / ДОПОМОГА В НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПІЛЬГ ПРИ НС У КУТНІЙ ГОРІ

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Město Kutná Hora / Департамент соціальних питань та охорони здоров'я, місто Кутна Гора

Adresa / АДРЕСА: Radnická 178/36, 284 01 Kutná Hora 1
Telefon / ТЕЛЕФОН: +420 327 710 269, +420 327 710 277, +420 327 710 290

Úřední hodiny / Працьовні доба:

pondělí a středa 7:30 - 11:30  12:30 - 17:00
понеділок і середа 7:30 - 11:30  12:30 - 17:00

úterý a čtvrtek 7:30 - 11:30  12:30 - 14:30
вівторок, четвер 7:30 - 11:30  12:30 - 14:30

pátek 7:30 - 11:30
п'ятниця 7:30 - 11:30

PŘIJÍMÁME NABÍDKY NA UBYTOVÁNÍ PRO OBČANY UKRAJINY / 
МИ ПРИЙМАЄМО ПРОПОЗИЦІЇ  ЖИТЛА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

pomocukrajine@mu_kutnahora_cz

Prosím uvádějte konkrétní adresu, kontaktní údaje, kapacitu, podmínky ubytování a délku možnosti ubytování. Nabídky budeme evidovat a v případě, že najdeme příjemce, dojde ke zprostředkování pomoci. / Будь ласка, вкажіть конкретну адресу, контактні дані, місткість, умови проживання та тривалість варіантів проживання. Ми зареєструємо пропозиції, і якщо знайдемо бажаючих, буде організована допомога.

PŘIJÍMÁME NABÍDKY MATERIÁLNÍ POMOCI PRO OBČANY UKRAJINY / PŘIJÍMÁME POPTÁVKU OBČANŮ UKRAJINY PO MATERIÁLNÍ POMOCI / МИ ПРИЙМАЄМО ПРОПОЗИЦІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ / МИ ПРИЙМАЄМО ЗАПИТ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ

khproukrajinu@gmail_com

Nabídky budeme evidovat a v případě, že najdeme příjemce, dojde ke zprostředkování pomoci. / Ми зареєструємо пропозиції і, якщо знайдемо бажаючих, організуємо допомогу.

PŘIJÍMÁME NABÍDKY VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ Z UKRAJINY / МИ ПРИЙМАЄМО ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ  ПРО СІМЕЙ, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З УКРАЇНИ

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY / ШУКАЄМО ВОЛОНТЕРІВ

deti.rodiny.dobrovolnici.kh@gmail_com

Nabídky budeme evidovat a v případě, že najdeme příjemce, dojde ke zprostředkování pomoci. / Ми зареєструємо пропозиції, і якщо знайдемо бажаючих, буде організовано допомогу.


2022-03-03 Přehled důležitých informací, soubor typu pdf, (165,15 kB)
2022-03-03 Перегляд важливої інформації.pdf, soubor typu pdf, (173,13 kB)

Město Kutná Hora děkuje všem, kteří pomáhají

Asistencni centrum GASK.Ukrajina (2).JPG

Home » Ukrajina » Sociální a zdravotní podpora/Cоціальні та медичні послуги

Nahoru