Úřední deska: Výběrová řízení

 

Složky

Soubory

809/21
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrativní a spisový pracovník/pracovnice – metodik/metodička spisové služby a spisovny Městského úřadu Poděbrady
804/21
Výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí/ho oddělení správy majetku Městského úřadu Poděbrady
757/21
Výběrové řízení na pracovní místo vedoucí/ho organizační složky Městské kulturní centrum Poděbrady
744/21
Výběrové řízení na pronájem bytu určeného pro nízkopříjmové uchazeče dle sociální potřebnosti - U Lesa 987
743/21
Výběrové řízení na pronájem bytu určeného pro nízkopříjmové uchazeče dle sociální potřebnosti - Puškinská 651
710/21
přechodnou úpravu provozu na silnicích č. III/12535, III/12542, III/12550, III/33350, III/33353, III/33357 a místních komunikacích v obcích Vidice, Karlov t. Doubrava, Tuchotice, Nový Lhota a...
661/21
výběrové řízení na propachtování části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 vše v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře cca 240 m2 za účelem zahrádkářské činnosti
637/21
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice (druh práce): referent odboru dopravy a silničního hospodářství - oddělení správního řízení - přestupky v dopravě
600/21
Výběrové řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného - byt č. 6 ve 3. podlaží (bez výtahu)
599/21
Výběrové řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného - byt č. 5 ve 3. podlaží (bez výtahu)
559/21
Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí v k. ú. Útěšenovice
425/21
pracovní pozice - jednatel/jednatelka obchodní společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
339/21
volné pracovní pozice - Odbor nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení
271/21
obsazení dvou pracovních pozic - referent dopravy na úseku správního řízení - přestupky v dopravě (radar)
265/21
pronájem bytu s dražbou nájmu - ul. Šultysova č.p.167, KH
264/21
pronájem bytu pro startovací bydlení - ul. Vojtěšská č.p.19, KH
259/21
pracovní pozice - referent společné státní správy a samosprávy
234/21
Město Poděbrady - volná pracovní pozice - samostatný/á referent/ka odboru kancelář starosty
220/21
prodej nemovitých věcí v k.ú.Útěšenovice - pozemky p.č.460/2, 460/6
203/21
volná pracovní pozice: vedoucí oddělení správního řízení - přestupky v dopravě
192/21
Město Poděbrady - volná pracovní pozice - vedoucí odboru kancelář starosty
122/21
pronájem bytu s dražbou nájmu - ul. Ortenova č.p. 80, KH SN 4/21
121/21
pronájem bytu určeného pro nízkopříjmové uchazeče - ul. Puškinská č.p.651, KH SN 3/21
115/21
prodej nemovité věci - k.ú.Neškaredice (M 2/21)
114/21
prodej nemovité věci - k.ú.Neškaredice (M 1/21)

30 90 120 150 180 300      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:39 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 23049