SVATOVÁCLAVSKÝ VARHANNÍ KONCERT

28. 09. 2019, 16:00

Na varhany hraje Aleš Bárta.

Pořadatel: 
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora

Kontakt: Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Tel.: +420 327 515 796
Mob.: +420 775 363 938
E-mail: info@khfarnost.cz
Web: www.khfarnost.cz

Typ: Koncerty

Organizátor: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora

Místo konání: kostel sv. Václava Malešov

Web: http://www.khfarnost.cz