Prohlídka kostela sv. Jakuba

10. 08. 2022, 17:00

Při prohlídce spolu s průvodcem projdete historii chrámu, dozvíte se, jakým výzvám čelili jeho stavitelé. Uvidíte pozdně gotické fresky ukryté za hlavním oltářem, v místech, kam se při běžné návštěvě chrámu návštěvník nedostane. Uslyšíte nádherné varhanní skladby.

Prohlídky probíhají ve středu 13. 7. a 10. 8. 2022 vždy od 17:00 hod.

Vstupné: základní – 130,- Kč; snížené (studenti od 15 do 26 let) – 90,- Kč; děti do 15 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma. Před prohlídkou lze zakoupit vstupenky na místě do zaplnění max. kapacity 50 osob

Maximální kapacita: 50 osob 

Pořadatel: 
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Kontakt: Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Tel.: +420 327 515 796
Mob.: +420 775 363 938
E-mail: info@khfarnost.cz
Web: www.khfarnost.cz

22418-kostel-sv-jakuba-st-james-church.jpg

Typ: Jiná akce

Organizátor: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora

Místo konání: Kostel sv. Jakuba, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.khfarnost.cz