OSLAVY DESÁTÉHO VÝROČÍ ZNOVUOTEVŘENÍ KATEDRÁLY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SV. JANA KŘTITELE

24. 05. 2019, 20:00

Speciální odborné prohlídky s výkladem v katedrále. Vstup na všechny speciální prohlídky zdarma, nutná rezervace na http://rezervace.sedlec.info.

24. 5. | 18:00 a 20:00 hod.

Obrazy v katedrále – provádí Karel Vopařil

Prohlídka bude věnována hlavně životu a dílu Petra Brandla, Jakuba Steinfelse ze Stenfelsu, Michala Leopolda Willmanna a Matěje Václava Jäckela. Průvodce obejde katedrálu a seznámí návštěvníky s originálními obrazy (sochami), jejich významem a propojí s dobou, v níž vznikaly a s osobou jejich 

5594-katedrala-nanebevzeti-panny-marie-a-sv-jana-krtitele-cathedral-of-assumption-of-our-lady-and-st-john-the-baptist.jpg

Typ: Jiná akce

Místo konání: Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci

Web: http://www.sedlec.info