Felix Jenewein - Ze života Kristova

1. 07. 2021, 09:00 - 31. 08. 2021, 17:00

Pět výplní domácího oltáře, jehož autorem byl Jan Kastner, profesor řezbářské speciálky na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, jsou jedny z mála děl Jeneweinových, jejichž nosným médiem není papír, ale jsou to malby na křídovém podkladě na dřevěné desce. Tlumenou svou barevností připomínají nejvíce malby freskové a odpovídají tak tímto svým rázem požadavkům na realizace pro církevní architekturu, nikoliv však v době Jeneweinově. Tomu bylo stále vytýkáno, že jeho individualismus, idealismus, symbolismus a naturalismus v jednom, se tak prudce vymyká z oficiálních církevních představ o náboženské malbě, že mu prakticky vůbec až na nečetné výjimky, nebyla práce do kostelních interiérů zadávána.

Tři z výplní nesou figurální témata představující zvěstování tedy zrození Krista, jeho smrt ukřižováním a pohřbení a smrti hlavního námětu Ze života Kristova. Vlastně je s podivem, že byl Jenewein vůbec vybrán pro takovou příležitost, jakou byla prezentace Uměleckoprůmyslové školy na Světové výstavě v Paříži v r.1900. Škola se prezentovala nejen na výstavách pražských, např. na Jubilejní výstavě v Praze 1891, v r.1902 na Výstavě průmyslových škol Rakouska, ale i jiných zahraničních (Světová výstava v St.Louis, 1904). Je možné, že k tomu přispělo přátelství s prof. Kastnerem, který je také autorem Jeneweinova nábytku, soupravy masivních řezbovaných židlí, stolu, prádelníku a skříně, které zůstaly zachovány dodnes v umělcově pozůstalosti.

Celkovou podobu oltáře známe z nezřetelné černobílé fotografie v časopise Volné směry z r.1901, víme tedy, že na rozdíl od Českého oltáře další Kastnerovy práce vystavené v Paříži, a podrobně popsané a zdokumentované, byl domácí oltář Jeneweinův mnohem komornější, s prostým řezaným ornamentem, oltář měl klekátko a výklenek pro střední část polyptychu a lucernu se svíčkou, výklenek byl v dolní části prohnut v secesní křivce, jíž odpovídaly paralelní linie rostlinného dekoru po stranách výklenku. Zdobení intarzií bylo provedeno J. Kubátem ve vegetabilním stylu. Součástí oltáře bylo vyšívané antependiem, s prostým rostlinným dekorem korespondující s výzdobou oltáře. Pařížská výstava byla vítězstvím nové umělecké epochy, setkaly se zde jednotlivé národní varianty nového slohu, výsledkem byl pak ve svém celku moderní umělecký pohled na svět.

Vraťme se k Jeneweinovi. Ústřední figurální motiv Panny Marie pod křížem, představovanou starší ženou v extatickém záklonu je uvozován z levé strany symbolem hada, z pravé strany kříže. Úplně vlevo pak dva pastýři s andělem a padající betlémskou hvězdou, zcela vpravo Ženy u hrobu Kristova, je figurální výjev se třemi truchlícími ženami se svatozářemi, otevřenou hrobkou a kopím. Pozoruhodně čistá a přesná je Jeneweinova práce s dynamikou drapérií na ošacení všech postav, jednoznačně respektuje ikonickou barevnou symboliku, Panna Marie je v tmavě modré. Anděl v bělostném rouchu, had v plameni pekelném je jedovatě zelený. Kromě výplní se zachovaly kresebné návrhy na kartonech v měřítku jedna ku jedné, plus barevný menší kvaš, s mnohem výraznější barevností a také s některými změnami na dvou uvozujících úzkých vertikálních paneau, kříž a hada zde nahrazují lebky. Podrobná příprava k definitivní práci byla, ale Jeneweinovým typickým znakem a díky tomu máme řadu studií a skic i k dalším jeho důležitým pracím.

Výstava, kde prezentujeme tyto výplně, které nikdy vlastně vystaveny nebyly, ani před rokem 1950 (vyjma Paříže), ani po něm, je doplněna nejznámějším Jeneweinovým dílem, kterou Galerie Felixe Jeneweina disponuje a sice prácemi k cyklu Mor z roku 1900.

jpg.pngJenewein2021_plakát(130,96 kB)

Pořadatel: 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Tel.: +420 327 512 347
E-mail: gfj@kh.czrezler@kh.cz
Web: www.gfj.kh.cz 10690-jenewein202108-kopie.jpg

Typ: Výstavy

Organizátor: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Místo konání: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory,Dům U havířů, 1.patro, Šultysova 154, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.gfj.kh.cz