Diametrální řez - výběr ze sbírek GFJ z let 1996 – 2023

4. 02. 2024 - 24. 03. 2024, 00:00

Primárním základem sbírek je soubor téměř 200 prací kutnohorského rodáka, malíře Felixe Jeneweina, obsahující rané kresby, ale i studie, včetně některých definitiv z vrcholného období autorovy tvorby. V návaznosti na výstavní činnost GFJ a zaměření koncepce se s jeneweinovskými obsahy pojí i dnes velice cenný konvolut 13 grafických listů Bohuslava Reynka z rozmezí let 1937-1967, zachycující všechna vývojová stádia umělcovy tvorby. Na tuto první a základní větev sbírkových fondů navazuje linie druhá zaměřená na díla kutnohorských rodáků a umělců propojených s regionem Kutné Hory. Třetí sbírkový celek představuje fond autorů současného umění, z nichž nejstarší je generace autorů 90. let. V současné době se zájem koncentruje na generaci umělců nejmladších. Až na několik málo akvizic byl tento sbírkový celek získán formou bezúplatného nabytí, tj. darem umělců ze Sympozia současného výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora (2000-2023). Tato kulturní akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje.  

Pořadatel: 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Sankturinovský dům (Palackého nám. 377)
Tel.: +420 327 518 347
E-mail: gfj@gfj.cz
Web: www.gfj.cz 

24485-416075097-872541151323852-8499362637444686015-n.jpg

Typ: Výstavy

Organizátor: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Místo konání: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.gfj.cz